ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโรงวัว สพป. เชียงใหม่ เขต 6 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปางหินฝน สพป. เชียงใหม่ เขต 6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านข่วงเปาใต้ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชุนบ้านข่วงเปาเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านขุนแตะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 87 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านห้วยปู สพป. เชียงใหม่ เขต 6 87 ทอง 4  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม สพป. เชียงใหม่ เขต 6 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านสบวาก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านท่าหลุก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 73 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านกองแขก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 72 เงิน 11  
12 โรงเรียนสหมิตรวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน