ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเนินวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 89.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโรงวัว สพป. เชียงใหม่ เขต 6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านขุนแปะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนิยมไพรผาหมอน สพป. เชียงใหม่ เขต 6 83.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 83.66 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านท่าหลุก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่มุ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโม่งหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 74.67 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านแม่ตูม สพป. เชียงใหม่ เขต 6 73.33 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านแม่ตะละเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 71.33 เงิน 11  
12 โรงเรียนสหมิตรวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน