ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) สพป. เชียงใหม่ เขต 6 93.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปางหินฝน สพป. เชียงใหม่ เขต 6 92.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสามัคคีสันม่วง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 85.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโม่งหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 82.65 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 82.32 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านขุนกลาง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 79.99 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 79.99 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านขุนแปะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 78.65 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านแม่ซา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 77.66 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 76.66 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านแม่ศึก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 74.33 เงิน 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน