ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านปางหินฝน สพป. เชียงใหม่ เขต 6 83.16 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเนินวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 78.42 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม สพป. เชียงใหม่ เขต 6 65.38 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านอมขูด สพป. เชียงใหม่ เขต 6 63.15 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านเมืองอาง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 61.43 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านโรงวัว สพป. เชียงใหม่ เขต 6 58.59 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านข่วงเปาใต้ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 58.46 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านนากลาง สาขาห้วยผักกูด สพป. เชียงใหม่ เขต 6 54.55 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 52.85 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านแม่เอาะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 51.81 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) สพป. เชียงใหม่ เขต 6 51.72 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 38.94 เข้าร่วม 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน