ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่ซา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 สพป. เชียงใหม่ เขต 6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม สพป. เชียงใหม่ เขต 6 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านบนนา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 74 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านโรงวัว สพป. เชียงใหม่ เขต 6 73 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 72 เงิน 7  
8 โรงเรียนชุมชุนบ้านข่วงเปาเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 71 เงิน 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน