ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านขุนแปะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 91.43 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเนินวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 83.47 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเมืองอาง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 74.02 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านสองธาร สพป. เชียงใหม่ เขต 6 72.79 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่ซา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 67.89 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ-ทุ่งปูน สพป. เชียงใหม่ เขต 6 67.45 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านพุย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 66.18 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด สพป. เชียงใหม่ เขต 6 61.38 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านแจ่มหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 60.13 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 32.5 เข้าร่วม 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน