ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเนินวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 92.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านจันทร์ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 82.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสองธาร สพป. เชียงใหม่ เขต 6 81.26 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านขุนแปะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 71.36 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านโรงวัว สพป. เชียงใหม่ เขต 6 61.91 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านผาละปิ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 60.47 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่ซา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 58.21 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 56.82 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ-ทุ่งปูน สพป. เชียงใหม่ เขต 6 56.64 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านพุย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 55.04 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนชุมชุนบ้านข่วงเปาเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 54.81 เข้าร่วม 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน