ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแจ่มหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่ซา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่ศึก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด สพป. เชียงใหม่ เขต 6 65 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านทุ่งแก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 53 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านขุนแปะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 51 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 44 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) สพป. เชียงใหม่ เขต 6 41 เข้าร่วม 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน