ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่นาจร สพป. เชียงใหม่ เขต 6 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโรงวัว สพป. เชียงใหม่ เขต 6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านทัพ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่ปาน สพป. เชียงใหม่ เขต 6 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 69 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านเมืองกลาง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 67 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนสหมิตรวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 66 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) สพป. เชียงใหม่ เขต 6 65 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 64 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 62 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านขุนแตะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 61 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านพุย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 56 เข้าร่วม 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน