ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม สพป. เชียงใหม่ เขต 6 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านข่วงเปาใต้ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกองแขก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนศรีจอมทอง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนณัทชวิทย์ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านทุ่งแก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 75 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านหนองคัน สพป. เชียงใหม่ เขต 6 74 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านสบวาก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 72 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 72 เงิน 10  
12 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) สพป. เชียงใหม่ เขต 6 70 เงิน 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน