ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม สพป. เชียงใหม่ เขต 6 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่นาจร สพป. เชียงใหม่ เขต 6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่ปอน สพป. เชียงใหม่ เขต 6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว สพป. เชียงใหม่ เขต 6 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนากลาง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านท่าหลุก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนแม่สอย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านข่วงเปาใต้ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๑๓ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 73 เงิน 10  
11 โรงเรียนศรีจอมทอง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 70 เงิน 11  
12 โรงเรียนสามัคคีสันม่วง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 65 ทองแดง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน