ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทัพ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาฮ่อง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนป่ากล้วยพัฒนา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 67 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อบ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 66 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน