ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทัพ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนป่ากล้วยพัฒนา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่นาจร สพป. เชียงใหม่ เขต 6 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านขุนกลาง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 69 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยปู สพป. เชียงใหม่ เขต 6 66 ทองแดง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน