ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาฮ่อง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอินทนนท์วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนตำบลท่าผา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนป่ากล้วยพัฒนา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนากลาง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม สพป. เชียงใหม่ เขต 6 68 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยปู สพป. เชียงใหม่ เขต 6 68 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนบ้านขุนกลาง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 66 ทองแดง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน