ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนป่ากล้วยพัฒนา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยผา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสบแปะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโม่งหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเนินวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนณัทชวิทย์ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านนากลาง สาขาห้วยผักกูด สพป. เชียงใหม่ เขต 6 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านแจ่มหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 65 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 64 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน