ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนป่ากล้วยพัฒนา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๑๓ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 สพป. เชียงใหม่ เขต 6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านพุย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนชุมชุนบ้านข่วงเปาเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 70 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านบนนา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 68 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 67 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 67 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนบ้านจันทร์ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 64 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านแม่นาจร สพป. เชียงใหม่ เขต 6 64 ทองแดง 10  
12 โรงเรียนบ้านท่าหลุก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 61 ทองแดง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน