ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสบแม่รวม สพป. เชียงใหม่ เขต 6 83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนแม่สอย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม สพป. เชียงใหม่ เขต 6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนากลาง สาขาห้วยผักกูด สพป. เชียงใหม่ เขต 6 68 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านขุนแปะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 66 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านเมืองอาง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 65 ทองแดง 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน