ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโม่งหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านขุนกลาง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านขุนแตะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด สพป. เชียงใหม่ เขต 6 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่เอาะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่ปาน สพป. เชียงใหม่ เขต 6 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่สอย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 75 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 65 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านขุนแปะ สาขาแม่จร สพป. เชียงใหม่ เขต 6 62 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านท่าหลุก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 58 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านห้วยยา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 55 เข้าร่วม 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน