ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่ศึก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านท่าหลุก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านทัพ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านขุนกลาง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด สพป. เชียงใหม่ เขต 6 77 เงิน 5  
7 โรงเรียนบ้านนาฮ่อง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 77 เงิน 5  
8 โรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 77 เงิน 5  
9 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 77 เงิน 5  
10 โรงเรียนป่ากล้วยพัฒนา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 77 เงิน 5  
11 โรงเรียนสามัคคีสันม่วง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 77 เงิน 5  
12 โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 77 เงิน 5  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน