ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม สพป. เชียงใหม่ เขต 6 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโรงวัว สพป. เชียงใหม่ เขต 6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชุนบ้านข่วงเปาเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกองแขก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด สพป. เชียงใหม่ เขต 6 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านสบแปะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนแม่วาก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) สพป. เชียงใหม่ เขต 6 75 เงิน 7  
9 โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 74 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 63 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 59 เข้าร่วม 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน