ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านท่าหลุก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านขุนแปะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด สพป. เชียงใหม่ เขต 6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านขุนแตะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านเนินวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านโรงวัว สพป. เชียงใหม่ เขต 6 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านขุนกลาง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่ตูม สพป. เชียงใหม่ เขต 6 73 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านสามสบ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 72 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านนาฮ่อง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 71 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 70 เงิน 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน