ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านขุนกลาง สาขาแม่ยะน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสามสบ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านท่าหลุก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาฮ่อง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านขุนแตะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่ตูม สพป. เชียงใหม่ เขต 6 88 ทอง 6  
8 โรงเรียนป่ากล้วยพัฒนา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 88 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านบนนา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนสามัคคีสันม่วง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 86 ทอง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน