ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 81.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสามัคคีสันม่วง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปางหินฝน สพป. เชียงใหม่ เขต 6 69.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่ซา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 67.5 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านกองแขก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 66 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 66 ทองแดง 5  
7 โรงเรียนบ้านแม่ศึก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 64 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 57 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านใหม่สารภี สพป. เชียงใหม่ เขต 6 55.5 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านขุนกลาง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 53.5 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ-ทุ่งปูน สพป. เชียงใหม่ เขต 6 50 เข้าร่วม 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน