ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) สพป. เชียงใหม่ เขต 6 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสหมิตรวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านพุย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเมืองกลาง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านสบวาก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านแปะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านโรงวัว สพป. เชียงใหม่ เขต 6 60 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๑๓ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 60 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน