ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) สพป. เชียงใหม่ เขต 6 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านวังน้ำหยาด สพป. เชียงใหม่ เขต 6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสบวาก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่แฮใต้ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนตำบลท่าผา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 71 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 59 เข้าร่วม 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน