ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชุนบ้านข่วงเปาเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านข่วงเปาใต้ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านใหม่สารภี สพป. เชียงใหม่ เขต 6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม สพป. เชียงใหม่ เขต 6 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 88 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านทัพ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม สพป. เชียงใหม่ เขต 6 84 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย สาขาบ้านดงสามหมื่น สพป. เชียงใหม่ เขต 6 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยผา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 81 ทอง 10  
11 โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 70 เงิน 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน