ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 81.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนตำบลท่าผา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยยา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 79.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 78.66 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านสบวาก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 77.66 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยปู สพป. เชียงใหม่ เขต 6 77.33 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านพุย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 76.66 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านน้ำตกแม่กลาง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 76.33 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด สพป. เชียงใหม่ เขต 6 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านโรงวัว สพป. เชียงใหม่ เขต 6 74.66 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว สพป. เชียงใหม่ เขต 6 74.33 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านท่าข้าม สพป. เชียงใหม่ เขต 6 72.33 เงิน 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน