ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม สพป. เชียงใหม่ เขต 6 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านใหม่สารภี สพป. เชียงใหม่ เขต 6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่ศึก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 88 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านโม่งหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่ซา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน