ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบนนา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาฮ่อง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดพุทธนิมิตร สพป. เชียงใหม่ เขต 6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอินทนนท์วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนนิยมไพรผาหมอน สพป. เชียงใหม่ เขต 6 73 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 72 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านกองแขก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 71 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อบ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 70 เงิน 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน