ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศรีจอมทอง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่ปอน สพป. เชียงใหม่ เขต 6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านทุ่งแก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) สพป. เชียงใหม่ เขต 6 66 ทองแดง 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน