ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่ปอน สพป. เชียงใหม่ เขต 6 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหาดนาค สพป. เชียงใหม่ เขต 6 12.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อบ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 10 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 10 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม สพป. เชียงใหม่ เขต 6 5 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านท่าข้าม สพป. เชียงใหม่ เขต 6 2.5 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 2.5 เข้าร่วม 6  
8 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม สพป. เชียงใหม่ เขต 6 2.5 เข้าร่วม 6  
9 โรงเรียนบ้านห้วยผา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน