ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศรีจอมทอง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสหมิตรวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 72 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 71 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยผา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 70 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่ปอน สพป. เชียงใหม่ เขต 6 69 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านทุ่งแก สาขาบ้านแม่แอบ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 63 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านท่าข้าม สพป. เชียงใหม่ เขต 6 42 เข้าร่วม 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน