ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม สพป. เชียงใหม่ เขต 6 94.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม สพป. เชียงใหม่ เขต 6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนณัทชวิทย์ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 85.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 81.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 75.33 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านข่วงเปาใต้ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 73.86 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านอมเม็ง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 73.33 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านแม่วาก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 71.5 เงิน 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน