ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโรงวัว สพป. เชียงใหม่ เขต 6 94.6 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม สพป. เชียงใหม่ เขต 6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๑๓ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านขุนกลาง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 79.6 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด สพป. เชียงใหม่ เขต 6 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 73.6 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 70 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 69.8 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม สพป. เชียงใหม่ เขต 6 69.6 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านแม่มะลอ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 69 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย สาขาบ้านดงสามหมื่น สพป. เชียงใหม่ เขต 6 66.6 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน