ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทุ่งแก สาขาบ้านแม่แอบ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่ปาน สพป. เชียงใหม่ เขต 6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๑๓ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านขุนแตะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 70 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านขุนกลาง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 68 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านท่าหลุก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 65 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านแม่เอาะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 62 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 57 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านแม่ตะละเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 57 เข้าร่วม 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน