ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสามัคคีสันม่วง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนป่ากล้วยพัฒนา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านทุ่งแก สาขาบ้านแม่แอบ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านขุนแปะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านขุนแตะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม สพป. เชียงใหม่ เขต 6 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด สพป. เชียงใหม่ เขต 6 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านแม่ซา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 79 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านขุนกลาง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 77 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านกองแขก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 76 เงิน 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน