ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่นาจร สพป. เชียงใหม่ เขต 6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเฮาะวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านน้ำตกแม่กลาง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านใหม่สารภี สพป. เชียงใหม่ เขต 6 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านกองแขก สาขาบ้านแม่หลุ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยปู สพป. เชียงใหม่ เขต 6 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านท่าข้าม สพป. เชียงใหม่ เขต 6 63 ทองแดง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน