ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม สพป. เชียงใหม่ เขต 6 83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชุนบ้านข่วงเปาเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านใหม่สารภี สพป. เชียงใหม่ เขต 6 58 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม สพป. เชียงใหม่ เขต 6 58 เข้าร่วม 4  
6 โรงเรียนบ้านแปะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 57 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านท่าหลุก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 54 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านผานัง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 54 เข้าร่วม 7  
9 โรงเรียนบ้านแจ่มหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 54 เข้าร่วม 7  
10 โรงเรียนบ้านนาฮ่อง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 48 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 44 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด สพป. เชียงใหม่ เขต 6 36 เข้าร่วม 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน