ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอินทนนท์วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 81 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม สพป. เชียงใหม่ เขต 6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านขุนแปะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกองแขก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 67 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) สพป. เชียงใหม่ เขต 6 65 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 64 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านใหม่สารภี สพป. เชียงใหม่ เขต 6 64 ทองแดง 6  
8 โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 63 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 61 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านขุนกลาง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 50 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านปางหินฝน สพป. เชียงใหม่ เขต 6 48 เข้าร่วม 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน