ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่ปอน สพป. เชียงใหม่ เขต 6 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโรงวัว สพป. เชียงใหม่ เขต 6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม สพป. เชียงใหม่ เขต 6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนตำบลท่าผา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาฮ่อง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 74 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านแจ่มหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 72 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ-ทุ่งปูน สพป. เชียงใหม่ เขต 6 71 เงิน 10  
11 โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 69 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านห้วยปู สพป. เชียงใหม่ เขต 6 66 ทองแดง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน