ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศรีจอมทอง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 67 ทองแดง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนณัทชวิทย์ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านท่าข้าม สพป. เชียงใหม่ เขต 6 57.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกองแขก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 57 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม สพป. เชียงใหม่ เขต 6 57 เข้าร่วม 4  
6 โรงเรียนบ้านแม่ซา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 50 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านจันทร์ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 45 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ-ทุ่งปูน สพป. เชียงใหม่ เขต 6 44 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด สพป. เชียงใหม่ เขต 6 43 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 35 เข้าร่วม 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน