ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่นาจร สพป. เชียงใหม่ เขต 6 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่ศึก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านจันทร์ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านปางหินฝน สพป. เชียงใหม่ เขต 6 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านใหม่สารภี สพป. เชียงใหม่ เขต 6 75 เงิน 5  
7 โรงเรียนบ้านกองแขก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 70 เงิน 7  
8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) สพป. เชียงใหม่ เขต 6 70 เงิน 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน