ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่ปาน สพป. เชียงใหม่ เขต 6 83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่หอย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 71.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสามสบ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 67.35 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม สพป. เชียงใหม่ เขต 6 67.01 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยสะแพด สพป. เชียงใหม่ เขต 6 66 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านนากลาง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 65.66 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนชุมชุนบ้านข่วงเปาเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 65 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) สพป. เชียงใหม่ เขต 6 63.31 ทองแดง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน