ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 82.94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสามัคคีสันม่วง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 77.97 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 75.95 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่นาจร สพป. เชียงใหม่ เขต 6 72.96 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 66.63 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 62.96 ทองแดง 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน