ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสองธาร สพป. เชียงใหม่ เขต 6 81 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอินทนนท์วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยผา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชุนบ้านข่วงเปาเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 68 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 67 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 67 ทองแดง 5  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน