หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 สพป.ชร1 พิมพา ตามี่  
2 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) ตำบลบ้านดู่ นายบุญห่วง ภัทรเชาว์  
3 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) ต.เวียง นายพิรุณ บรรดิ  
4 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ต.เวียง นายมงคล สุภามณี  
5 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม ต.เวียง  
6 โรงเรียนแม่ยาววิทยา ตำบลแม่ยาว นายสนั่น อินถา  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]