หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) อนุบาลเชียงราย เชียงรายวิทยาคม แม่ยาววิทยา บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร สพป.เชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 25-27 กันยายน 2557

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม ตึก10 อาคารเฉิมพระเกียรติ ห้อง 1021 25 ก.ย. 2557 09.00
-
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม ตึก10 อาคารเฉิมพระเกียรติ ห้อง 1022 25 ก.ย. 2557 09.00
-
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ยาววิทยา กาญจนาภิเษก ชั้น 1 ห้อง ห้องคณิตศาสตร์ 26 ก.ย. 2557 09.00
-
4 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม โรงอาหารฝั่งมัธยมฯ 25 ก.ย. 2557 09.00
-
5 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
-
-
6 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม โรงอาหารฝั่งมัธยมฯ 25 ก.ย. 2557 09.00
-
7 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ยาววิทยา กาญจนาภิเษก ชั้น 1 ห้อง ห้องจริยธรรม 26 ก.ย. 2557 09.00
-
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม อาคารศรีวิทยา ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมฯมัธยมต้น 25 ก.ย. 2557 09.00
-
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ยาววิทยา กาญจนาภิเษก ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 26 ก.ย. 2557 09.00
-
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม ตึก 6 อาคารกาญจณาภิเษก ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมฯมัธยมปลาย 25 ก.ย. 2557 09.00
-
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม ตึก 6 อาคารกาญจณาภิเษก ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมฯมัธยมปลาย 25 ก.ย. 2557 09.00
-
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ยาววิทยา ศาลาแก้ว ชั้น 1 ห้อง e-classroom 26 ก.ย. 2557 09.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]