หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) อนุบาลเชียงราย เชียงรายวิทยาคม แม่ยาววิทยา บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร สพป.เชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 25-27 กันยายน 2557

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) อาคารเเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง ป.5/5 25 ก.ย. 2557 09.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) อาคารเเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง ป.5/6,ป.5-7 25 ก.ย. 2557 09.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง 322 26 ก.ย. 2557 09.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) อาคารห้องปฏิบัติการวิทย์-คณิต ห้อง ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1 25 ก.ย. 2557 09.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) อาคารห้องปฏิบัติการวิทย์-คณิต ห้อง ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 2 25 ก.ย. 2557 09.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) ร่มโพธิ์ ชั้น 2 ห้อง 221 26 ก.ย. 2557 09.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) อาคารรักษ์ไทย ชั้น 1 ห้อง ห้องรักษ์ไทยเล็ก 25 ก.ย. 2557 09.00
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) อาคารศูนย์บริหารงาน ห้อง ห้องประชุมดอกประดู่ 26 ก.ย. 2557 09.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) อาคารเอนกประสงค์ 1 ห้อง เวที 25 ก.ย. 2557 09.00 รายการแข่งลำดับที่ 3
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) อาคารเอนกประสงค์ 1 ห้อง เวที 25 ก.ย. 2557 09.00 รายการแข่งลำดับที่ 4
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) อาคารเเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ห้อง ห้องศิลปะ2 25 ก.ย. 2557 09.00
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) อาคารเเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ห้อง ห้องศิลปะ1 25 ก.ย. 2557 09.00
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง 322 26 ก.ย. 2557 09.00
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) อาคารเเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ห้อง ห้อง กอท.2 25 ก.ย. 2557 09.00
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) อาคารเเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ห้อง ห้อง กอท.1 25 ก.ย. 2557 09.00
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) ร่มโพธิ์ ชั้น 1 ห้อง ประชุม 100 ปี 26 ก.ย. 2557 09.00
-
17 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) วัดเชียงยืน ห้อง วัดเชียงยืน 25 ก.ย. 2557 09.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]