หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) อนุบาลเชียงราย เชียงรายวิทยาคม แม่ยาววิทยา บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร สพป.เชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 25-27 กันยายน 2557

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม ตึก 6 อาคารกาญจณาภิเษก ชั้น 3 ห้อง 635 25 ก.ย. 2557 09.00
-
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม ตึก 6 อาคารกาญจณาภิเษก ชั้น 3 ห้อง 637 25 ก.ย. 2557 09.00
-
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ยาววิทยา อาคารป.1ก ไม้ ชั้น 1 ห้อง ป.1 26 ก.ย. 2557 09.00
-
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม ตึก 6 อาคารกาญจณาภิเษก ชั้น 3 ห้อง 638 25 ก.ย. 2557 09.00
-
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม ตึก 6 อาคารกาญจณาภิเษก ชั้น 3 ห้อง 639 25 ก.ย. 2557 09.00
-
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ยาววิทยา อาคารป.1ก ไม้ ชั้น 1 ห้อง ป.2 26 ก.ย. 2557 09.00
-
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม ตึก 6 อาคารกาญจณาภิเษก ชั้น 4 ห้อง 648 25 ก.ย. 2557 09.00
-
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ยาววิทยา อาคารป.1ก ไม้ ชั้น 1 ห้อง Tablet 26 ก.ย. 2557 09.00
-
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม ตึก 6 อาคารกาญจณาภิเษก ชั้น 4 ห้อง 647 25 ก.ย. 2557 09.00
-
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
-
-
11 063 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
-
-
12 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ยาววิทยา เฉลิมขวัญ ชั้น 1 ห้อง ป.6 26 ก.ย. 2557 09.00
-
13 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม ตึก 6 อาคารกาญจณาภิเษก ชั้น 4 ห้อง 646 25 ก.ย. 2557 09.00
-
14 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
-
-
15 722 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ยาววิทยา เฉลิมขวัญ ชั้น 1 ห้อง ป.5 26 ก.ย. 2557 09.00
-
16 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม ตึก 6 อาคารกาญจณาภิเษก ชั้น 4 ห้อง 644 25 ก.ย. 2557 09.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]