หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 31 60 37
2 005 โรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา 4 9 6
3 006 โรงเรียนดอยลานพิทยา 33 55 41
4 007 โรงเรียนบ้านกกน้อยวิทยา 11 21 12
5 008 โรงเรียนบ้านขัวแคร่ 11 22 11
6 009 โรงเรียนบ้านค่ายเจริญ 6 12 8
7 010 โรงเรียนบ้านจอเจริญ 5 7 5
8 011 โรงเรียนบ้านจะคือ 16 32 25
9 012 โรงเรียนบ้านจำบอน 5 10 6
10 015 โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์ 7 17 11
11 014 โรงเรียนบ้านช่องลม 12 18 14
12 016 โรงเรียนบ้านดงป่าเหมี้ยง 7 12 10
13 017 โรงเรียนบ้านดอน 27 51 31
14 018 โรงเรียนบ้านดอยงาม 8 15 8
15 019 โรงเรียนบ้านดอยฮาง 6 14 11
16 020 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 55 127 85
17 021 โรงเรียนบ้านถ้ำผาตอง 3 4 4
18 022 โรงเรียนบ้านทรายงาม 2 7 4
19 024 โรงเรียนบ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์) 2 12 5
20 025 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 37 65 48
21 026 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 4 8 6
22 023 โรงเรียนบ้านท่าสาย 0 0 0
23 028 โรงเรียนบ้านนางแล 12 21 15
24 027 โรงเรียนบ้านนางแลใน 18 36 29
25 029 โรงเรียนบ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์) 2 2 2
26 030 โรงเรียนบ้านน้ำลัด 13 29 22
27 031 โรงเรียนบ้านบ่อทอง 10 17 10
28 033 โรงเรียนบ้านปง 0 0 0
29 032 โรงเรียนบ้านปงเคียน 27 56 42
30 035 โรงเรียนบ้านปางขอน 4 10 6
31 036 โรงเรียนบ้านปางคึก 15 23 20
32 037 โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ 5 10 5
33 038 โรงเรียนบ้านปางลาว 5 7 5
34 047 โรงเรียนบ้านปุยคำ 8 14 11
35 034 โรงเรียนบ้านป่าก๊อ 3 8 3
36 039 โรงเรียนบ้านป่าซาง 25 42 26
37 040 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ 28 58 37
38 041 โรงเรียนบ้านป่าบง 7 7 7
39 042 โรงเรียนบ้านป่ายางมน 5 7 7
40 043 โรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) 9 20 11
41 044 โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ 17 36 24
42 046 โรงเรียนบ้านป่าอ้อดอนชัย 3 3 3
43 045 โรงเรียนบ้านป่าแหย่ง 2 6 4
44 056 โรงเรียนบ้านผาลั้ง 0 0 0
45 057 โรงเรียนบ้านผาเสริฐ 3 6 3
46 061 โรงเรียนบ้านรวมมิตร 40 53 47
47 066 โรงเรียนบ้านริมลาว 5 9 5
48 062 โรงเรียนบ้านร่องบัวลอย 8 9 8
49 063 โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว 14 30 22
50 065 โรงเรียนบ้านร่องห้า 1 2 1
51 064 โรงเรียนบ้านร่องเผียว 15 32 25
52 073 โรงเรียนบ้านศรีเวียง 2 3 2
53 074 โรงเรียนบ้านสมานมิตร 5 9 5
54 075 โรงเรียนบ้านสันกลาง 1 3 1
55 077 โรงเรียนบ้านสันต้นขาม 11 36 18
56 076 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 64 158 84
57 079 โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม 5 30 5
58 078 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 2 2 2
59 080 โรงเรียนบ้านหนองหม้อ 12 29 18
60 090 โรงเรียนบ้านหัวดง 2 4 3
61 091 โรงเรียนบ้านหัวดอย 34 65 51
62 081 โรงเรียนบ้านห้วยขม 3 9 6
63 082 โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก 4 8 4
64 083 โรงเรียนบ้านห้วยชมภู 22 40 23
65 085 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 2 2 2
66 084 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 5 12 9
67 088 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก 27 64 32
68 089 โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา 8 16 10
69 086 โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย 3 3 3
70 087 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม 20 34 28
71 058 โรงเรียนบ้านเมืองชุม 12 25 18
72 069 โรงเรียนบ้านเวียงกลาง 7 14 7
73 070 โรงเรียนบ้านเวียงกือนา 3 14 8
74 071 โรงเรียนบ้านเวียงชัย 8 20 12
75 072 โรงเรียนบ้านเวียงเดิม 23 46 25
76 059 โรงเรียนบ้านแม่กรณ์ 11 25 14
77 060 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 55 97 76
78 049 โรงเรียนบ้านโป่ง 4 10 8
79 050 โรงเรียนบ้านโป่งช้าง 6 10 7
80 051 โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ 1 2 2
81 052 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำตก 7 12 9
82 053 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 11 25 18
83 054 โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท 4 10 7
84 055 โรงเรียนบ้านโป่งฮึ้ง 11 42 16
85 048 โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ 15 30 17
86 067 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม 13 19 17
87 068 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้า 9 16 12
88 093 โรงเรียนป่ายางหลวง 2 6 4
89 094 โรงเรียนผาขวางวิทยา 3 9 5
90 099 โรงเรียนร่องหวาย 7 18 11
91 098 โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา 6 11 8
92 106 โรงเรียนห้วยพลูพิทยา 21 50 31
93 105 โรงเรียนห้วยเจริญวิทยา 2 4 2
94 108 โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน 16 28 25
95 109 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) 36 69 48
96 116 โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย 6 15 9
97 115 โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก 9 15 10
98 117 โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์) 4 23 10
99 107 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 75 268 106
100 111 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 29 88 52
101 112 โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 18 41 31
102 113 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง 25 45 30
103 101 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา 16 35 24
104 100 โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา 26 55 44
105 096 โรงเรียนแม่มอญวิทยา 18 46 27
106 097 โรงเรียนแม่ยาววิทยา 30 59 40
107 002 โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ 3 7 5
108 123 โรงเรียนธารทิพย์ 4 9 4
109 095 โรงเรียนมารีย์รักษ์ 16 31 16
110 122 โรงเรียนวัดจอเจริญสุขุมวาท 1 2 1
111 102 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 11 43 23
112 103 โรงเรียนสันติวิทยา(แผนกประถมฯ) 19 58 23
113 110 โรงเรียนอนุบาลพรรณี 0 0 0
114 114 โรงเรียนอนุบาลศุภลักษณ์ 1 1 1
115 124 โรงเรียนอนุบาลหทัยชนก 1 0 0
116 004 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 19 27 21
117 092 โรงเรียนเบญจรงค์อนุสรณ์วิทยา 1 1 1
118 118 โรงเรียนอบจ.เชียงราย 33 54 41
119 120 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 2 2 2
120 121 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น 29 44 41
121 119 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 34 51 37
122 001 โรงเรียน ตชด.เทคนิคดุสิต 2 2 2
รวม 1553 3292 2102
5394

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]